MONTÁŽU ventilátorů určených pro přepravu vzduchu do teploty vyšší než 80°C je nezbytně nutné zajistit chod ventilátoru až do poklesu teploty přepravovaného vzduchu pod 80°C.

Ventilátory musí být provozovány při odpovídajícím tlakovém zatížení tak, aby nedošlo k přetížení elektromotoru (viz. údaje na štítku elektromotoru). Pokud je k ventilátoru připojeno vzduchotechnické potrubí, musí být spoj opatřen tlumící vložkou. U všech vyráběných ventilátorů jsou standardně použity elektromotory značky SIEMENS. – po dohodě je možné je nahradit i jiným výrobcem.


BEZPEČNOSTPřed uvedením ventilátoru do provozu je nutné si přečíst návod k používání a řídit se jeho obsahem.
Návod k použití je dodáván ke každému ventilátoru spolu s prohlášením o shodě.